İş kazalarında arabulucuya gerek yok

İş ve sosyal güvenlik uzmanı Bünyamin ESEN çalışma yaşamıyla ilgili tüm sorularınızı cevaplandırıyor:

+ İş kazalarına dair davalarda arabulucuya gitmek zorunlu mu?

+ İş kazaları ve meslek hastalıklarına dair tazminat ve rücu davaları doğrudan İş Mahkemesine açılabilir mi?

+ Hangi işçi-işveren anlaşmazlıklarında iş mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu?

İş kazalarına dair davalarda arabulucuya gitmek zorunlu mu?

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Bu yasanın en önemli yani işçi-işveren anlaşmazlıklarında dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk sistemini getirmiş olması.

Kanuna göre, Kanuna veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak aranacak.

Arabulucuya başvurma zorunluluğu için alacak veya tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekecek.

İşçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

Ancak bunun bir istisnası var. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi, manevi tazminat davaları, bunlarla ilgili rücu davalarında, arabuluculuk şartı aranmayacak.

İş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, emeklilik, sigortalılık, SGK, erken emekli olmanın sırları, yüksek emekli maaşı almanın sırları, SGK borçlanmaları, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurtdışı borçlanması, malullük maaşı, özürlü maaşı, özlük dosyası, insan kaynakları, iş sözleşmesi, iş akdinin feshi, iş kanunu, sosyal güvenlik, SGK bildirimleri ve merak ettiğiniz daha birçok konuda soru ve cevaplar…

AYRINTILI HABERLER VE VİDEOLAR İÇİN YOUTUBE KANALINA ABONE OLUN: http://www.youtube.com/isyasamindauzman