Coronavirüs Salgını Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı: 195, Nisan 2020)

Coronavirüs (Covid 2019) Salgını Kapsamında Çalışma Yaşamında Dikkat Edilmesi Gereken Yükümlülükler, Haklar ve Alınması Gereken Tedbirler

Bünyamin ESEN(*)

(*) SGK Denetmeni, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Sosyal Politika Bilim Uzmanı (London School of Economics), Siyaset Bilimi Doktora Adayı (Boğaziçi Üniversitesi)

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı: 195, Nisan 2020

Özet:

Küresel bir sağlık sorunu haline gelmiş bulunan Coronavirüs (Covid 2019) salgını dünyanın pek çok ülkesini olduğu gibi Türkiye’yi de ekonomik ve sosyal açıdan derin şekilde etkilemektedir. Coronavirüs (Covid 2019) maruziyeti sonucu çalışanlarda ve sigortalılarda ortaya çıkan hastalıklar yanında salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler de tüm işyerleri ve sektörlerde kapsamlı sonuçlar doğurmaktadır.

Coronavirüs (Covid 2019) salgını, çalışma yaşamının üç temel alanı yönünden önemli etkiler ortaya çıkartmaktadır: (i) İş Hukuku, (ii) Sosyal Güvenlik Hukuku ve (iii) İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku. Bu etkilerin bir kısmı yasal yükümlülükler iken bir diğer kısmı ise işverenlere ve çalışanlara uygulanan kolaylıklar olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu makalede, Coronavirüs (Covid 2019) kapsamında çalışma yaşamında dikkat edilmesi gereken yasal hususlar, haklar, yükümlülükler ve alınması gereken tedbirler işverenlerin topluca erişebilmesi için derlenmiş ve özetlenmiştir. Belirtilen yükümlülüklere dikkat edilmemesi halinde Coronavirüs (Covid 2019) salgını sonucu işverenler önemli mali ve yasal yükler ile karşı karşıya kalabileceği gibi, işverenlerin bu makalede belirtilen avantajlardan yararlanmaları halinde ise salgın sonucu üretimde yaşanan kayıpları kısmen de olsa telafi edebilme ve işçilik maliyetlerini kısmen de olsa azaltmaları mümkün olacaktır.

Abstract

The Coronavirus (Covid-19) Pandemic, which has turned into a global health problem, is affecting Turkey socially and economically as it is affecting many countries. In addition to the diseases that emerge as a result of exposure to the Noval Coronavirus (Covid-2019) in employees and insured people, measures taken to prevent epidemic are also requiring comprehensive measures to be taken in all workplaces and sectors.

The Coronavirus (Covid 2019) outbreak has significant effects in terms of three basic law areas of working life: (i) Labour Law, (ii) Social Security Law and (iii) Occupational Health and Safety Law. While some of these effects are legal obligations, the other parts emerge as legal arrangements that can be utilised by employers and employees.

In this paper, the legal issues, rights, obligations and precautions to be taken in working life within the scope of Coronavirus (Covid-2019) are compiled and summarized as that all employers can easily use. In case of not paying attention to the specified obligations, it is possible for employers to face significant financial and legal burdens as a result of the Coronavirus (Covid 2019) outbreak, and, in addition, if employers benefit from the advantages stated in our circular, it is possible to partially compensate the losses in production as a result of the outbreak and partially reduce the labour costs.

  • GİRİŞ

2019 yılında ilk kez Çin’in Wuhan eyaletinde görülmeye başlayan ve 2020 yılının ilk aylarında tüm dünyaya yayılarak küresel bir salgın haline gelen Coronavirüs (2019-nCoV) virüsü ekonomik ve sosyal yaşama olduğu kadar iş yaşamına da etkileri olan bir salgın haline gelmiş bulunmaktadır. Coronavirüs (Covid 2019) maruziyeti sonucu çalışanlarda ve sigortalılarda ortaya çıkan hastalıklar yanında salgının önlenmesi amacıyla alınan ulaşımın kısıtlanması, bazı işyerlerinin zorunlu olarak kapatılması, zorunlu izolasyon, hekim raporuyla istirahat gibi idari tedbirler de tüm işyerleri ve sektörlerde ve genel olarak iş yaşamının bütününde kapsamlı tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Şimdiye kadarki göstergeler Coronavirüs (Covid 2019) salgını çalışma yaşamına etkilerinin katlanarak süreceğini ortaya koymaktadır.

Makalenin Devamını Okumak İçin Tıklayın…