2019-nCoV Bulaşması İş Kazası Olarak Değerlendirilebilir mi? (Yaklaşım Dergisi, Sayı: 328, Nisan 2020)

2019-nCoV Bulaşması İş Kazası veya Meslek Hastalığı Olarak Değerlendirilebilir mi?

Bünyamin ESEN(*)

(*) SGK Denetmeni, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Sosyal Politika Bilim Uzmanı (London School of Economics), Siyaset Bilimi Doktora Adayı (Boğaziçi Üniversitesi)

Yaklaşım Dergisi, Sayı: 328, Nisan 2020

  • GİRİŞ

2019 yılında ilk kez Çin’in Wuhan eyaletinde görülmeye başlayan ve 2020 yılının ilk aylarında tüm dünyaya yayılarak küresel bir salgın haline gelen Coronavirüs (2019-nCoV) virüsü ekonomik ve sosyal yaşama olduğu kadar iş yaşamına da etkileri olan bir salgın haline gelmiş bulunmaktadır. Coronavirüs (2019-nCoV) virüsüne maruz kalma sonucunda tek bir patojen mikroorganizmanın bulaşması sonucu hastalanan sigortalıların bu durumlarının işyerinde veya iş sırasında meydana gelmesi halinde iş kazası geçirmiş sayılıp sayılmayacakları ile bu hastaların sosyal sigortalar yönünden hangi haklara sahip oldukları uygulamada tereddütler yaratan bir hususu oluşturmaktadır.

Ülkemiz sosyal sigortalar rejiminin temel çerçevesini çizen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda yahut da sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

Meslek hastalığı ise mevzuatımızda, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri olarak tanımlanmıştır.

Bu makalede, Coronavirüs (2019-nCoV) gibi ölümcül sonuçları olabilen virüs ve bakteriler ile enfekte olma sonucu sigortalıların yaşayacağı hastalık ve ölüm hallerinin ülkemiz sosyal sigortalar hukuku yönünden iş kazası veya meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı hususu irdelenmiştir.

  • İŞ KAZASININ ŞARTLARI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda yahut da sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

Makalenin Devamını Okumak İçin Tıklayın…