Bünyamin Esen Kimdir?

25 Mayıs 1979 tarihinde Kırklareli’nde doğdu. İlköğrenimini Kırklareli Ahmet Mithat İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise Kırklareli Anadolu Lisesi’nde İngilizce ve Almanca eğitim alarak tamamladı.

2003 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.

2003- 2007 yılları arasında özel sektörde bilişim alanında çalıştı ve işletmecilik yaptı.

2007 yılında kamu hizmetine başladı. 2007-2008 yılları arasında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü‘nde çalıştı.

2008 yılında SGK tarafından açılan yarışma sınavını kazanarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yetkili denetim elemanı olarak intisap etti. 2011 yılında yeterlik sınavını vererek Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak atandı.

Denetim faaliyetlerinin yanı sıra Avrupa Birliği projeleri ile ilgilendi, Proje Süreç Yönetimi Eğitmenlerin Eğitimi Sertifikası aldı. 2012 Ocak-Eylül döneminde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nde AB, ulusal ajans ve kalkınma yardımları ile hibeleri üzerine çalışmalar yaptı.

İstanbul Adliyesi’nde “iş ve sosyal güvenlik hukuku” alanlarında adli bilirkişi olarak görev yapmaktadır.

Avrupa Birliği tarafından verilmekte olan 2012-2013 eğitim yılı Jean Monnet bursunu kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimini London School of Economics and Political Science’ta MSc Social Policy (European and Comparative Social Policy) bölümünde “Managing the Welfare Reform in the Case of Turkey: Europeanisation Without The EU Anchor: A Comparative Analysis of Social Security Reform of Turkey between 2006 to 2012” başlıklı tezi ile tamamlamıştır.

Bünyamin Esen Facebook
Bünyamin Esen Youtube
Bünyamin Esen Twitter
Bünyamin Esen Linkedn

Halen akademik çalışmalarını Doktora öğrencisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sürdürmektedir. Özellikle Türkiye’nin yakın tarihindeki sosyal politikaları, sosyal güvenlik ve iş hukuku uygulamaları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları üzerine araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca adalet meslek yüksekokulu ve sosyal hizmet önlisans programı mezunudur.

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanlarında Yaklaşım, Mali Çözüm, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Süryay Diyalog, Müşavir, Güncel Mevzuat, Terazi Hukuk, ASMMMO Bülten, Lebib Yalkın, MESS Mercek, Eczacı gibi çeşitli hakemli dergilerde ve sektörel yayınlarda makaleleri yayınlanmaktadır.

İngilizce yayınlanan Daily Sabah gazetesinde sosyal politika üzerine düzenli yazıları yayınlanmaktadır. Calismarehberi.com, memurlar.net gibi web sitelerinde yazıları yayınlanmıştır. Beş yıl süreyle İnternethaber.com web sitesinde iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve kamu hukuku üzerine düzenli yazılar yazmıştır. Eczacı Dergisi’nde sosyal güvenlik, ilaç ve sağlık politikaları üzerinde düzenli makaleleri yayınlanmaktadır.

Çeşitli dergiler ve web sitelerinde güncel, sosyo-politik, edebi yazılar; sinemadefteri.com fanzininde sinema eleştirileri yazmıştır. Sinema tarihi, modern sanat, antropoloji, kentleşme, modernizm, küreselleşme, alternatif hareketler gibi alanlarında yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. Sinematek ve Film Arası dergilerinde sinema ve görsel sanatlar eleştirileri yazmıştır.

İyi seviyede İngilizce bilmektedir.

Yabancı Dil:

 • English (Advanced):
  • KPDS 2012-İlkbahar: 96,25
  • e-YDS: 93.75 (22.10.2017)
  • TOEFL-IBT (09.10.2011): 94
  • IELTS (16.09.2017): 8.0 [Listening: 8.5 Speaking: 7.5 Reading: 8.5 Writing: 6.5]

Sertifikalar:

 • Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası- Milli Eğitim Bakanlığı- 2006
 • EU BASIC English Certificate (AB Uzmanlığı- İngilizce Sertifikası) – İstanbul Valiliği/ Friedrich Naumann Vakfı – 2009-2010
 • Proje Süreç Yönetimi Eğitmenlerin Eğitimi Sertifikası – İstanbul Ticaret Üniversitesi/ İstanbul Valiliği – 2011
 • İSGİP Projesi İş Güvenliğinde Sosyal Tarafların Eğitimi Katılım Sertifikası-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü – 2011
 • İstanbul Valiliği Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul’da Şekilleniyor (AFİŞ) Projesi Ankara AB Kurumsal Ziyareti Katılım Sertifikası- 2011
 • İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları Sertifikası – İstanbul Valiliği/ Friedrich Naumann Vakfı – 2010-2011
 • İstanbul Kalkınma Ajansı – Ajans Hibe Yardımları Eğitimi ve Project Cycle Management Eğitimi Sertifikası – 2012
 • KOSGEB – Enterprise Europe Network – AB Mevzuatında Gümrük Mevzuatı Uygulamaları ve Dahilde İşleme Rejimi Eğitimi Katılım Sertifikası – 26.03.2012
 • SoR-176: ISO 22000/ HACCP Education – Certification of Participate / Strengthening The Quality Infrastructure in Turkey Project- 16-17.04.2012

Aldığı Eğitimler:

 • KOSGEB – Enterprise Europe Network – AB Yatırım Bankası Kredi ve Teminatları eğitimi – Kredi Garanti Fonu Eğitimi – 15.03.2012
 • KOSGEB – Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi – 05.04.2012

Verdiği Eğitimler:

 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi – AFİŞ Projesi – Bahçeşehir Üniversitesi – 15.10.2011
 • Sosyal Sigortalarda İşveren Bildirimleri, Bildirimlerden Kaynaklanan İdari Para Cezaları ve Prim Teşvikleri – KOSGEB İkitelli Müdürlüğü – 11.05.2012
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul Aydın Üniversitesi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul İbn-i Sina Üniversitesi

Sivil Toplum Çalışmaları:

 • Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği – Yönetim Kurulu Danışmanı (2014-2015)

İlgi Alanları:

Finansal politika, Gelişmekte olan ülkeler, Kamu politikası, Sosyal politika, istihdam ve işsizlik, AB Sosyal Politikası, AB Kamu Hukuku, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Kentleşme, Kentsel Dönüşüm, Modernizm, Beden politikaları, Küresel siyaset, Küreselleşme, Sinema, Görsel Sanatlar, Modern Edebiyat, Güncel Sanat.